گیاه گوشتخوار سفالتوس ، یکی از خاص ترین و کمیاب ترین گیاهان گوشتخواری است که توسط گلخانه داروین ارایه میشود. سفالتوس گیاهی مقاوم است و حساسیت کمتری به کمبود نور و رطوبت دارد .

دسته : سفالتوس

گیاه گوشتخوار سفالتوس ، یکی از خاص ترین و کمیاب ترین گیاهان گوشتخواری است که توسط گلخانه داروین ارایه میشود. سفالتوس گیاهی مقاوم است و حساسیت کمتری به کمبود نور و رطوبت دارد . این گیاه در تمام دنیا از ارزش بالایی برخوردار است .

توضیحات مشخصه
گیاه گوشتخوار سفالتوس نام محصول
سفالتوس نام دسته
اندازه تله
قطر دهانه گلدان
مقاومت

ارسال نظر