ونوس حشره خوار یا ونوس گوشتخوار B52 به عنوان نژادی با بزرگترین تله ها در میان ونوس های حشره خوار شناخته شده است . این سایز بزرگترین سایز از ونوس B52 است .

ونوس حشره خوار یا ونوس گوشتخوار معروف ترین گیاه گوشتخوار نه تنها در ایران که در دنیاست !هر دهانه ی ونوس گوشتخوار مانند صدف دارای دو کفه است که بر روی لبه های این کفه ها شهد شیرینی وجود دارد که حشرات را به سمت گیاه جذب می کند . بر روی هر کفه همچنین 3 تار مو مانند وجود دارد . هنگامی که حشره برای خوردن شهد روی تله ها قدم می زند با این ماشه ها برخورد می کند و تله بسته می شود و حشره به دام می افتد .پس از به دام افتادن حشره درز های تله را کاملا چفت می کند و شروع به هضم حشره می کند . حشره بسته به سایز و توان گیاه طی یک تا دو هفته هضم می شود .

توضیحات مشخصه
ونوس حشره خوار B52 سایز غول آسا نام محصول
ونوس حشره خوار نام دسته
اندازه تله
قطر دهانه گلدان
مقاومت

ارسال نظر