ونوس گوشتخوار B52 به عنوان صاحب بزرگترین تله ها در میان تمام نژادهای ونوس حشره خوار شناخته شده . این مدل یکی از معروف ترین ها در جهان هست . رکورد بزرگترین تله ونوس حشره خوار که متعلق به این نژاد است 5.7 سانتی متر است . تله ها در ونوس B52 پهن و بزرگ هستند . رشد و مقاومت گیاه هم نسبتا مطلوب است .

ونوس گوشتخوار B52  هم برگ های قد بلند و هم برگ های خوابیده روی خاک تولید می کند .  در حضور نور کافی و به خصوص در اواخر تابستان داخل تله ها به رنگ قرمز در می آید . 

توضیحات مشخصه
ونوس حشره خوار B52 سایز خیلی بزرگ نام محصول
ونوس حشره خوار نام دسته
اندازه تله
9 قطر دهانه گلدان
مقاومت

ارسال نظر