در هر گلدان یک گیاه ونوس حشره خوار مادر وجود دارد که دارای چندین تله یا دهنه (گاهی تا 15 تله) میباشد . نژاد گیاهان در این محصول مخلوط میباشد ولی معمولا نژاد ونوس گوشتخوار ارسالی نژاد های مشابه "دهن بزرگ" است . اندازه ی دهنه ها در این سایز بین یک تا یک و نیم سانتی متر است .

در هر گلدان یک گیاه ونوس حشره خوار مادر وجود دارد که دارای چندین تله یا دهنه (گاهی تا 15 تله) میباشد . نژاد گیاهان در این محصول مخلوط میباشد ولی معمولا نژاد ونوس حشره خوار ارسالی "دهن بزرگ" است .یش از ارسال عکس گلدان شما برایتان فرستاده می شود و فقط در صورت تایید همان گلدان دقیقا به همان شکل برای شما ارسال می شود . 
ونوس حشره خوار یا ونوس گوشتخوار معروف ترین گیاه گوشتخوار نه تنها در ایران که در دنیاست !هر دهانه ی ونوس گوشتخوار مانند صدف دارای دو کفه است که بر روی لبه های این کفه ها شهد شیرینی وجود دارد که حشرات را به سمت گیاه جذب می کند . بر روی هر کفه همچنین 3 تار مو مانند وجود دارد . هنگامی که حشره برای خوردن شهد روی تله ها قدم می زند با این ماشه ها برخورد می کند و تله بسته می شود و حشره به دام می افتد .

توضیحات مشخصه
ونوس حشره خوار سایز کوچک نام محصول
ونوس حشره خوار نام دسته
سایز گلدان 6 ، اندازه ی دهنه ها بین یک تا یک و نیم سانتی متر اندازه تله
قطر دهانه گلدان
مقاومت

ارسال نظر