در هر گلدان یک گیاه ونوس حشره خوار مادر وجود دارد که دارای چندین تله یا دهنه (گاهی تا 15 تله) میباشد . نژاد گیاهان در این محصول مخلوط میباشد ولی معمولا نژاد ونوس گوشتخوار ارسالی نژاد های مشابه "دهن بزرگ" است . اندازه ی دهنه ها در این سایز بین 2 تا 2.5 سانتی متر است .

توضیحات مشخصه
ونوس حشره خوار سایز متوسط نام محصول
ونوس حشره خوار نام دسته
اندازه تله
6 قطر دهانه گلدان
1.5 تا 2 سانتی متر مقاومت

ارسال نظر