ونوس گوشتخوار دهن بزرگ یکی از معروف ترین ها و محبوب ترین ها در گلخانه داروین است ، تله های این نژاد تماما قد کوتاه و به صورت خوابیده روی خاک رشد می کنند . رنگ تله ها در این نژاد در حضور نور کافی به سرعت قرمز می شود و از نظر رشد و مقاومت نیز وضعیت مطلوبی دارد . در این سایز اندازه ی تله ها بین 1.5 تا 2 سانتی متر است .

توضیحات مشخصه
ونوس حشره خوار دهن بزرگ سایز متوسط نام محصول
ونوس حشره خوار نام دسته
اندازه تله
8 قطر دهانه گلدان
1.5 تا 2 سانتی متر مقاومت

ارسال نظر