توضیحات مشخصه
ونوس حشره خوار دهن بزرگ سایز خیلی بزرگ نام محصول
ونوس حشره خوار نام دسته
اندازه تله
قطر دهانه گلدان
مقاومت

ارسال نظر