توضیحات مشخصه
ونوس حشره خوار دهن بزرگ سایز بزرگ نام محصول
ونوس حشره خوار نام دسته
اندازه تله
قطر دهانه گلدان
2 تا 2.5 سانتی متر مقاومت

ارسال نظر