از محبوب ترین و معروف ترین مدل های دروزرا (شبنم خورشید) . این مدل نیز مانند تمامی مدل های دوزرا (شبنم خورشید) ، با شهد شیرین و چسبناک حشرات را جذب می کند . حشرات پس از نشستن بر روی بازوهای گیاه به آن میچسبند و سنسور های گیاه را تحریک می کنند ، پس از این بازوی گیاه به آرامی به دور گیاه میپیچد و آن را به دام می اندازد و طی چندین روز هضم می کند .

این دروزرا ، بومی آفریقای جنوبی است . 

توضیحات مشخصه
شبنم خورشید کاپنسیس سایز متوسط نام محصول
شبنم خورشید نام دسته
اندازه تله
6 قطر دهانه گلدان
مقاومت

ارسال نظر