این نژاد از گیاه حشره خوار ساراسنیا با تله های بلندی که به رنگ نارنجی و با رگه های قرمز است از زیباترین و با ابهت ترین مدل های ساراسنیا در گلخانه داروین است . ارتفاع تله های فعلی بین 30 تا 70 سانتی متر است . برای تغذیه این گیاه کافیست هفته ای یک بار یک حشره به آن بدهید . ای گیاه در سایز های مختلفی ارایه می شود .

دسته : ساراسنیا

گیاه گوشتخوار ساراسنیا از طریق شهد شیرینی که بر روی دهانه ی تله ی خود دارد حشرات به سمت خود جذب می کند ، در هنکامی که حشره مشغول خوردن شهد های گیاه است یک غفلت کافیست تا به درون تله ی لوله مانند ساراسنیا بیفتد و در آن گیر کند . درون تله مایعی حاوی آنزیم های هضم کننده وجود دارد که طی چندین روز حشره را جذب می کند .

توضیحات مشخصه
ساراسنیا Flava Sr نام محصول
ساراسنیا نام دسته
اندازه تله
قطر دهانه گلدان
20 تا 70 سانتی متر مقاومت

ارسال نظر