ما به همراه هر گیاه یک بسته خاک مخصوص رایگان ارسال می کنیم ، با این حال گاهی اسباب کشی و گم شدن بسته خاک و یا علاقه به کاشتن گیاه در گلدان های بزرگ تر نیاز به خاک اضافی را به وجود می آورد . این بسته شامل یک بسته دو و نیم لیتری خاک مخصوص گیاهان گوشتخوار شامل پیت ماس و پرلیت است . که برای 3 بار تعویض خاک گلدان با سایز 9 کافی است .

توضیحات مشخصه
خاک مخصوص گیاهان گوشتخوار نام محصول
لوازم جانبی نام دسته
اندازه تله
قطر دهانه گلدان
مقاومت

ارسال نظر