سیستم پشتیبانی

سیستم پشتیبانی

- گلخانه داروین دارای سیستم بشتیبانی بس از خرید است ، شما میتوانید از لحظه ی خرید گیاهتان همه روزه در ساعات فعالیت گلخانه داروین از طریق تلگرام  با ما در تماس باشید تا سوالات خود درباره ی نگهداری یا مشکلات به وجود آمده برای گیاه را از ما بپرسید .