عرضه ی گیاهان بالغ و 1.5 ساله به بالا

عرضه ی گیاهان بالغ و 1.5 ساله به بالا

-کوچکترین گیاهان ارایه شده توسط گلخانه داروین یک و نیم الی دو سال سن دارند گیاهان عرضه شده توسط گلخانه داروین عموما بالغ و در سن گل دهی هستند . همه این گیاهان حداقل اندازه و سن لازم را دارند تا شما یک گیاه گوشتخوار واقعی با اندازه ی بزرگ داشته باشید که میتواند حشرات واقعی شکار کند و مقاومت بالایی برای زنده ماندن دارد و به آسانی آسیب نمی بینند و با شرایط سخت کاملا سازگار شده است . از طرفی این گیاهان بالغ بعد از مدتی "پاجوش" می زنند و از یک گیاه به چند گیاه تبدیل می شوند که شما میتوانید با جدا کردن این بچه گیاهان جدید چند گلدان گیاه گوشتخوار داشته باشید