ارسال عکس محصول پیش از بسته بندی

ارسال عکس محصول پیش از بسته بندی

گلخانه داروین یک امکان بی نظیر برای مشتریان عزیز خود فراهم کرده که میتوانند پیش از تایید و ثبت سفارش خود عکس گلدان های موجود را از طریق تلگرام از همکاران ما بگیرند و گیاه را به سلیقه ی خود انتخاب کنند . همینطور اگر در این مرحله مشتری درخواست عکس نداشته باشد و سفارش را ثبت نماید باز هم همکاران ما عکس محصول را پیش از بسته بندی برای مشتری ارسال کرده و تنها پس از تایید گیاه بسته بندی و ارسال را انجام می دهند . پس از دریافت بسته شما میتوانید گیاه را با عکس مطابقت داده و تنها در صورت تایید و رضایت پرداخت را در محل انجام دهید .